image banner
Giám sát thực hiện chính sách cấp bù thủy lợi phí tại UBND xã Châu Quang

Sáng ngày  07/11/2022 đoàn giám sát của BTV Hội Nông dân huyện Quỳ Hợp phối hợp với các đơn vị liên quan do Đ/c Vi Văn Quý, HUV, CT HNDH làm Trưởng đoàn tổ chức giám sát việc việc thực hiện chính sách cấp bù thủy lợi phí tại UBND xã Châu Quang.

Căn cứ Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Thực hiện kế hoạch số 18-KH/HNDH ngày 20/10/2023 của BTV Hội Nông dân huyện Quỳ Hợp về giám sát việc thực hiện chính sách cấp bù thủy lợi phí tại UBND xã Châu Quang.

Đầu năm 2021 dịch bệnh Covid-19 bùng phát nhanh trên tất cả các tỉnh, thành trong cả nước đã làm ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt là vấn đề giải quyết việc làm đối với người lao động; tình hình dịch bệnh đối với gia súc, gia cầm chưa ổn định, riêng năm 2021 dịch tả lợn châu phi đã bùng phát trở lại trên địa bàn xã làm thiệt hại rất lớn cho người chăn nuôi, việc tái đàn phát triển chăn nuôi tại địa phương có phần cầm chừng. Nhiều công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi phục vụ sản xuất được đầu tư nay xuống cấp ảnh hưởng đến phát triển kinh tế nông nghiệp của xã.

Nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của UBND huyện, các phòng ban cấp huyện như phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Tài chính – KH, phòng Kinh tế - hạ tầng… đồng thời có sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, UBND xã đã điều hành tổ chức thực hiện hiệu quả chính sách cấp bù thủy lợi phí trên địa bàn xã.

Anh-tin-bai

Quang cảnh buổi làm việc

Tổng kinh phí được hỗ trợ trong năm 2021 bao gồm số tiền được duyệt: 446.181.000 đồng; Số tiền được cấp: 446.181.000 đồng. Năm 2022 bao gồm số tiền được duyệt: 446.180.000 đồng; Số tiền được cấp: 446.180.000 đồng.

Tổng kinh phí chi trong năm 2021, diện tích 391,54 ha, số tiền: 446.181.000 đồng trong đó chi cho công tác quản lý: 89.236.000 đồng; Chi cho công tác đầu tư xây dựng, duy tu bão dưỡng các công trình thuỷ lợi: Công trình Duy tu sửa chữa mương xóm Diềm Bày giai đoạn 2: 356.945.000 đồng. Năm 2022, diện tích 369,46ha, số tiền 446.180.000 đồng trong đó nộp trả: 30.532.000 đồng; chi cho công tác quản lý: 83.129.760 đồng; Chi cho công tác đâu tư xây dựng, duy tu bão dưỡng các công trình thuỷ lợi: Trả nợ công trình Duy tu sửa chữa mương xóm Diềm Bày giai đoạn 1: 62.591.240 đồng; Trả nợ công trình Duy tu sửa chữa mương xóm Diềm Bày giai đoạn 2: 269.927.000 đồng

Anh-tin-bai

Kiểm tra thực địa tại các hộ thụ hưởng chính sách

Qua buổi làm việc với lãnh đạo UBND xã và đi đến trực tiếp kiểm tra các hộ dân được thụ hưởng chính sách. Đồng chí Vi Văn Quý đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện từ cấp ủy chính quyền đến địa phương. Đồng thời, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của lãnh đạo cũng như các hộ dân được thụ hưởng chính sách.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong việc triển khai dự án vẫn còn nhưng khó khăn, hạn chế như:  Công tác phối hợp với phòng NN&PTNT huyện vẫn chưa thực sự thường xuyên, chặt chẽ; phương án giá, sản phẩm dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh vẫn chưa phù hợp tại địa phương; một số người dân chưa nâng cao nhận thức trong việc khai thác, sử dụng và bảo vệ công trình thủy lợi, vẫn còn tình trạng xã rác xuống các kênh mương trên địa bàn xã.

Anh-tin-bai

Đ/c Vi Văn Quý kết luận buổi làm việc

Kết thúc buổi làm việc thay mặt đoàn giám sát Đ/c Vi Văn Quý đã ghi nhận những kết quả mà cấp ủy chính quyền và các hộ dân được thụ hưởng đã đạt được trong việc triển khai chính sách. Đồng thời đề nghị UBND xã phát huy những kết quả đã đạt được, rút kinh nghiệm những kết quả và hạn chế mà đoàn đã chỉ ra. Đ/c cũng đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghệ của lãnh đạo UBND xã cũng như các hộ dân được thụ hưởng và sẽ có đề suất lên các cấp có thẩm quyền quan tâm giải quyết./. 

 

 

 

Nguyễn Văn Phúc - HND
THÔNG BÁO
Đăng nhập
Trang chủ | Hỏi đáp | Thư điện tử | Sơ đồ cổng | Liên hệ-Góp ý

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN QUỲ HỢP
Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch UBND huyện
Trụ sở: Thị trấn Quỳ Hợp - Huyện Quỳ Hợp - Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0238.3 883 141 - Email: quyhop@nghean.gov.vn